lnwshop logo

แจก หรือ แถม นพศูล  40 เล่ม ภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2561
คลิกรูปปกเพื่อดูเงื่อนไข

15 อันดับหนังสือเหลือน้อยในร้าน มวจ.

1. รหัสลับแมลงหัวกะโหลก เหลือ 32 เล่ม
2. สืบคดีสีเลือด ฉบับสมบูรณ์แบบ  43 เล่ม
3. เชอร์ล็อค โฮล์มส์สำนวนเก่า  69 เล่ม
4. เวหนวิษุวัต 100 เล่ม
5. ไซโค  135 เล่่ม
6. แสงออน 163 เล่ม
7. คนเบี้ยล่าง 165 เล่ม
8. สุภาพสตรีมีเครา 167 เล่ม
9. อาร์แซน ลูแปง เผชิญ เชอร์ล็อค โฮล์มส์  171 เล่ม
10. นับหนึ่ง  177 เล่ม
11. ประติภาณแห่งมองสิเออร์ปัวโรต์  186 เล่ม
12. ปริศนาห้องสีเหลือง 195 เล่ม
13. มหาสุญกาล 226 เล่ม
14. เรื่องเล่าเถ้าที่เหลือ  229 เล่ม
15. ใต้เงาเชอร์ล็อค โฮล์มส์  243 เล่ม
  

 

   

 

ลำดับที่ 2-4 จองซื้อตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2561 ลด 15 %

270.00 บาท
 • สั่งซื้อ
280.00 บาท
238.00 บาท
เร็วๆนี้
280.00 บาท
238.00 บาท
เร็วๆนี้
0.00 บาท
เร็วๆนี้
330.00 บาท
 • สั่งซื้อ
300.00 บาท
 • สั่งซื้อ
360.00 บาท
 • สั่งซื้อ
190.00 บาท
 • สั่งซื้อ
240.00 บาท
40.00 บาท
 • สั่งซื้อ
220.00 บาท
30.00 บาท
 • สั่งซื้อ
230.00 บาท
 • สั่งซื้อ
250.00 บาท
 • สั่งซื้อ
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
350.00 บาท
 • สั่งซื้อ
400.00 บาท
 • สั่งซื้อ
360.00 บาท
 • สั่งซื้อ
420.00 บาท
 • สั่งซื้อ
220.00 บาท
 • สั่งซื้อ
250.00 บาท
0.00 บาท
 • สั่งซื้อ
220.00 บาท
 • สั่งซื้อ
210.00 บาท
 • สั่งซื้อ
200.00 บาท
 • สั่งซื้อ
150.00 บาท
 • สั่งซื้อ
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
175.00 บาท
 • สั่งซื้อ
350.00 บาท
 • สั่งซื้อ
300.00 บาท
 • สั่งซื้อ
165.00 บาท
 • สั่งซื้อ

หนังสือมี "คุณค่า" มากกว่า "มูลค่า"

ทุกวันนี้หนังสือเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ในตลาด ซึ่งผู้ผลิตยังพิมพ์ราคาขายปลีกชี้นำลงบนตัวผลิตภัณฑ์ แต่ไม่มีผู้บริโภคคนไหนเชื่อถือราคาที่ตั้งไว้เลย

การที่ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ของหนังสือเรื่องหนึ่งไม่เคยขายปลีกให้นักอ่านหรือผู้ซื้อตามราคาที่สำนักพิมพ์พิมพ์ไว้บนปกและเนื้อใน คือความล้มเหลวเบื้องแรกสุดของผลิตภัณฑ์ที่พยายามยกฐานะให้เป็นสินค้าทางปัญญา หรือสินค้าทางวัฒนธรรม
.
mowojo.com เป็นร้านหนังสือออนไลน์ร้านเดียวในประเทศไทยที่ต้องการยกฐานะให้หนังสือเป็นผลิตภัณฑ์ทางปัญญาและทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า "เหนือกว่า" ราคาปก  ด้วยความเชื่อมั่นว่านักอ่านที่แท้จริงรู้ว่า สิ่งที่ตัวเองต้องการจากหนังสือเล่มหนึ่งคืออะไร

mowojo.com เว็บไซต์พาณิชย์ธุรกิจ เปิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่
1. เป็นศูนย์กลางการจองซื้อหนังสือ มวจ.ขบวนล่าสุด
2. จำหน่ายหนังสือ มวจ.ขบวนก่อนๆที่ยังเหลือคงคลังทั้งระบบ
3. จำหน่ายหนังสืออื่นๆ (ไม่ใช่หนังสือ มวจ.) ของสโมสรหนังสือดีที่เหลือคงคลังทั้งระบบไม่เกิน 300 เล่ม
4. จำหน่ายหนังสือจัดชุดพิเศษจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 ชุด โดยมีเงือนไขซื้อตามราคาปก 1 เรื่อง แถมเรื่องอื่นๆ 1-3 เรื่อง
5. จำหน่ายหนังสือที่มีผู้บริจาค เพื่อนำรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วสมทบกองทุนประกันและยกระดับราคาหนังสือ มวจ.  ทั้งนี้โดยจำหน่ายไม่ต่ำกว่าราคาปก 


นโยบายในการกำหนดราคา

1. การจองซื้อหนังสือ มวจ.ขบวนล่าสุดก่อนพิมพ์วางตลาด ผู้อ่านจะจองซื้อได้ในระยะเวลาจำกัดไม่เกิน 1 เดือน และจองซื้อในราคาต่ำกว่าราคาหน้าปก 10-15 เปอร์เซ็นต์
2. หนังสือ มวจ.ที่พิมพ์แล้ว และหนังสืออื่นๆนอกเหนือจากหนังสือ มวจ. ที่นำมาจำหน่ายทางร้าน mowojo.com จะจำหน่ายไม่ต่ำกว่าราคาหน้าปก
.
หมายเหตุ หากร้านหนังสืออิสระประสงค์จะ "ซื้อขาด" หนังสือ มวจ.ที่พ้นกำหนดจองซื้อแล้ว และหนังสือในข้อ 2 ไปจำหน่าย จะได้รับส่วนลดตามอัตราก้าวหน้าโดยคำนวณจากราคาหน้าปก (ไม่คำนวณจากราคาที่เพิ่มขึ้น) 

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อหนังสือเรื่องใดจาก mowojo.com  ผู้อ่านควรสำรวจร้านอื่นๆด้วย  เผื่อยังมีหนังสือเรื่องนั้นตกค้างอยู่และจำหน่ายราคาต่ำกว่า
*****
อัตราค่าห่อและจัดส่งหนังสือเป็นพัสดุธรรมดา
สั่งซื้อหรือจองซื้อหนังสือไม่เกิน 150 บาท  เพิ่มค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา 30 บาท
สั่งซื้อหรือจองซื้อหนังสือรวม 150 บาทขึ้นไป จัดส่งพัสดุธรรมดา ฟรี

อัตราค่าห่อและจัดส่งหนังสือเป็นพัสดุลงทะเบียนทางไปรษณีย์ หรือขนส่งพัสดุเอกชน
สั่งหรือจองซื้อหนังสือ 1 เล่ม  คิดค่าห่อและค่าจัดส่ง 30 บาท

สั่งหรือจองซื้อหนังสือพร้อมกัน 2 เล่ม  คิดค่าห่อและค่าจัดส่งรวมกัน 35 บาท
สั่งหรือจองซื้อหนังสือพร้อมกัน 3 เล่ม  คิดค่าห่อและค่าจัดส่งรวมกัน 45 บาท
สั่งหรือจองซื้อหนังสือพร้อมกัน 4 เล่ม  
คิดค่าห่อและค่าจัดส่งรวมกัน 50 บาท
สั่งหรือจองซื้อหนังสือพร้อมกัน 5 เล่มขึ้นไป ไม่คิดค่าห่อและค่าจัดส่ง

หมายเหตุ  
รายการสั่งซื้อหนังสือ 2 - 4 เล่ม ท่านสามารถเลือกให้ส่งฟรีทาง "พัสดุธรรมดา" ได้   แต่หากสั่ง 5 เล่มขึ้นไป เราบริการห่อและจัดส่งฟรีอยู่แล้วในรูปแบบที่ท่านติดตามสถานะพัสดุต้นทางและปลายทางได

                                     นโยบายของร้านหนังสือ mowojo.com

                                                                                        *****

mowojo.com เป็นเว็บไซต์พาณิชย์ธุรกิจ เปิดขึ้นเพื่อ
1. เป็นศูนย์กลางการจองซื้อหนังสือ มวจ.ขบวนล่าสุด
2. จำหน่ายหนังสือ มวจ.ขบวนก่อนๆที่ยังเหลือคงคลังทั้งระบบ
3. จำหน่ายหนังสืออื่นๆ (ไม่ใช่หนังสือ มวจ.) ของสโมสรหนังสือดีที่เหลือคงคลังทั้งระบบไม่เกิน 300 เล่ม 

นโยบายด้านราคา

1. การจองซื้อหนังสือ มวจ.ขบวนล่าสุดก่อนพิมพ์วางตลาด ผู้อ่านจะจองซื้อได้ในระยะเวลาจำกัดไม่เกิน 1 เดือน และจองซื้อในราคาต่ำกว่าราคาหน้าปก 10-15 เปอร์เซ็นต์
2. หนังสือ มวจ.ที่พิมพ์แล้ว และหนังสืออื่นๆนอกเหนือจากหนังสือ มวจ. ที่นำมาจำหน่ายทางร้าน mowojo.com จะจำหน่ายไม่ต่ำกว่าราคาปก

หมวดหมู่หนังสือ

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร

ร้านมวจ. มาตรฐานวรรณกรรมพิมพ์จำกัด
ร้านมวจ. มาตรฐานวรรณกรรมพิมพ์จำกัด
www.mowojo.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

หนังสือจองซื้อ

0.00 บาท
เร็วๆนี้
280.00 บาท
238.00 บาท
เร็วๆนี้
280.00 บาท
238.00 บาท
เร็วๆนี้

หนังสือเหลือน้อยไม่ถึงร้อยเล่ม

ติดตามพัสดุลงทะเบียน/EMS

 • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ติดตามร้านของเราผ่านแอพได้แล้ววันนี้
 • พิมพ์ “มวจ. มาตรฐานวรรณกรรมพิมพ์จำกัด” ในช่อง Search
 • หรือเข้าจากรายการร้านค้าโปรดของฉัน
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก